HANDLEIDING

Algemeen

Op de website worden de windgegevens (waarnemingen en voorspellingen) weergegeven op twee manieren: tabellen en grafieken. De grafieken geven de beste indruk maar de tabellen hebben het voordeel dat ze ook op een smartphone met een beperkt scherm goed leesbaar zijn. Daarom zijn de tabellen bovenaan de pagina geplaatst. Voor de grafieken moet je naar beneden scrollen.
Voor het goed functioneren van de site moeten cookies geaccepteerd worden. De site maakt alleen gebruik van functionele cookies. Met name gekozen opties worden opgeslagen.
Als je de site de eerste keer bezoekt, wordt gevraagd om cookies te accepteren en of de website je locatie mag weten. De locatie wordt gebruikt om automatisch het dichtstbijzijnde station te selecteren.
De bovenste regel in het scherm bevat de menu opties. Op een klein scherm wordt het zogenaamde hamburgermenu getoond waarop getikt moet worden om de keuzes uit te klappen en waar vervolgens uit gekozen kan worden.

terug naar inhoud

Homepage

De homepage is de belangrijkste pagina en die wordt dus ook uiteraard als eerste getoond als je naar de website gaat. Deze bevat de actuele waarnemingen en de voorspellingen van vandaag en morgen. Strikt genomen gaan de voorspellingen nog iets verder dan morgen.(Zie hiervoor ook de paragraaf 'Tabel morgen')

terug naar inhoud

Opties

Onder de koptekst vind je de drop-down box voor het kiezen van het weerstation waarvan je de gegevens wilt bekijken.

Als je hebt toegestemd dat de website je locatie mag weten, dan wordt automatisch het dichtstbijzijnde weerstation gekozen. Zo niet dan wordt het station ingesteld op 'De Bilt'. Maar te allen tijde kan met het drop-down menu gekozen worden voor een ander station. Die keuze blijft dan ook maximaal 30 dagen bewaard.
Onder de drop-down box voor het te kiezen station kan voor verschillende opties gekozen worden.
Links de keuze voor de eenheid van windsterkte: Knopen (knots), Meter per seconde (m/s), Kilometer per uur (km/u) of Beaufort. De wijziging van eenheid wordt meteen zichtbaar in de tabellen en de grafieken. Knopen is de standaard keuze. Beaufort wordt op hele waardes afgerond, wat zo'n beetje standaard is, maar daardoor worden de grafieken uiteraard minder onderscheidend.
Het middelste blok bevat de keuze '24 uur' of '12 uur'. De keuze '12 uur' is vooral bedoeld voor smartphone gebruikers. Dan worden in de grafieken alleen de periode van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds getoond. Let op: deze keuze wijzigt niets in de tabellen! (Overigens is het voor smartphone gebruikers aan te raden om voor het bekijken van de grafieken de telefoon te kantelen voor een betere weergave)
Rechts bevindt zich de 'reset' knop. Hiermee wordt de pagina opnieuw geladen, wordt de keuze voor de windeenheid gezet op knopen en de weergave op 24 uur. Ook wordt de station-keuze gewist en opnieuw op het dichtstbijzijnde weerstation ingesteld.
Tot slot vind je onderaan de tabellen en onder de eerste grafiek nog een knop die in eerste instantie de tekst bevat 'Naar morgen'. Door een van deze twee knoppen te klikken ga je naar de tabel en grafieken met de voorspellingen voor 'morgen'.

Indien gekozen, verandert de tekst van de knop in 'Naar vandaag'. Zo kun je 'toggelen' dus deze twee opties.

Hieronder eerst de uitleg over de situatie van 'Vandaag' en daarna voor 'Morgen'.

terug naar inhoud

Tabellen 'vandaag'

Er worden twee tabellen getoond. De bovenste tabel bevat de voorspellingen voor de actuele dag vanaf het eerstvolgende hele uur. Deze tabel schuift dus als het ware in de loop van de dag omhoog op. De voorspellingen zijn beschikbaar voor de hele uren. De toevoeging Vsp achter de labels staat voor 'Voorspelling'. Hieronder de tabel met de 10-minuten waarnemingen van de dag. Indien het station ook de temperatuur gegevens doorgeeft, dan is die in de laatste kolom opgenomen.

In de tijd sluiten de twee tabellen dus op elkaar aan.
Een tabel kan meerdere pagina's bevatten en daarvoor kun je onderaan in de tabel kiezen voor een paginanummer of het pijltje volgende of vorige gebruiken.
De sortering van de tabellen kan gewijzigd worden. Standaard op tijd van 'laat' naar 'vroeg'. Dat zie je aan het pijltje naast de kolomkop 'Tijd'. Je kunt dus de sortering omdraaien of op een andere kolomkop klikken. Zal in de praktijk niet zo vaak nuttig zijn, maar zo kom je er bijvoorbeeld wel snel achter wanneer het op de dag nu het hardst waaide.

terug naar inhoud

Grafieken 'vandaag'

De eerste grafiek is een combinatie van actuele windgegevens en de voorspelling voor de actuele dag (in dit voorbeeld de weergave voor 12 uur).
De waarnemingen van windsterkte en windstoot zijn de respectievelijk rode en blauwe lijngrafiek die dus in de loop van de dag naar rechts opschuift. Op de achtergrond in de vorm van een zogenaamde 'area-chart' de voorspelling. Op deze manier wordt heel snel inzichtelijk of de voorspelling in overeenstemming is met de feitelijke waarneming. Helaas is dat niet altijd het geval.

De tweede grafiek bevat de waarneming en voorspelling van de windrichting. Voor de lijngrafiek is er voor gekozen om de punten niet te verbinden omdat dat een heen en weer van lijnen geeft als de wind net rond het noorden waait. Voor de voorspelling is dat minder hinderlijk omdat het daarbij om uurgegevens gaat. Het is dus even wennen dat een kleine wijziging in de wind van NNW naar NNO de punten wel van boven naar beneden verspringen omdat nu eenmaal in de grafiek NOORD zowel de onderste als de bovenste lijn betreft. Indien het station ook temperatuur en/of luchtdrukgegevens doorgeeft dan zijn deze opgenomen in een grafiek onderaan de pagina.

terug naar inhoud

Tabel 'morgen'

De tabel geeft de voorspelling voor de volgende dag en zelfs ook een stukje overmorgen. Daarvoor moet je wel een volgende pagina kiezen in de voetregel van de tabel. Dat 'stukje overmorgen' wordt in de loop van de dag groter omdat de voorspelling voor de volgende 48 uur vier keer per dag vernieuwd worden. (Zie ook de "Info" pagina onder het kopje 'Harmonie model' voor wat meer uitleg hierover).

terug naar inhoud

Grafieken 'morgen'

Deze grafieken spreken redelijk voor zichzelf. Ze lijken erg veel op die van 'vandaag' alleen bevatten ze uiteraard niet de waarnemingen.

De keuze voor 'area-charts' (dus onder de lijn 'ingekleurd') is arbitrair. Een lijngrafiek zou hier ook prima voldoen. Omdat bij 'vandaag' de voorspelling ook een 'area-chart' is (daar is het voor het onderscheid met de waarnemingen wel nuttig), hebben we er toch voor gekozen uit oogpunt van consistentie om area-charts te gebruiken. Ach, en een beetje kleur kan ook geen kwaad.
Omdat alleen windvoorspellingen gegeven worden, vind je hier niet de temperatuur en/of luchtdruk grafiek.

terug naar inhoud

Kaart pagina

Een pagina die in de praktijk helaas niet zoveel gebruikt wordt. Helaas, omdat deze toch een mooi overzicht geeft van de actuele windsituatie in het hele land.

De wind iconen geven de plekken aan van de weerstations. De pijl wijst in de richting waar de wind naar toe gaat en de twee getallen staan voor de gemiddelde windsterkte en windstoten, weergegeven in de eenheid die gekozen is op de homepage of historie pagina. Door op een icoon te klikken ga je naar de homepage en worden de gegevens van het gekozen station getoond. Kiezen voor een station is dus ook op deze manier mogelijk.
De grijs gekleurde iconen staan voor KNMI weestations, de gele voor Rijkswaterstaat stations.
Het is een Google-Maps kaart met de standaard mogelijkheden die Google-Maps biedt zoals vergroten, verkleinen en satelliet weergave.

terug naar inhoud

Historie pagina

De historie pagina lijkt in eerste instantie veel op de homepage. Dit is in feite de oorspronkelijke homepage, toen op de site alleen nog waarnemingen werden getoond.

Standaard wordt de dag van vandaag getoond. Maar je kunt dus kiezen voor een dag uit het verleden. Daarvoor heb je naast de keuze voor het station drop-down boxen voor jaar, maand en dag. Dit betekent ook dat je na het kiezen of veranderen van een van de opties je altijd de knop 'Ophalen' moet klikken om ook werkelijk de gegevens van het gekozen moment te zien. De grafieken zijn in grote lijnen identiek aan die van de homepage maar bevatten dus alleen waarnemingen.
Ook hier kun je kiezen voor een weergave van '24 uur' of '12 uur'. Het werkt iets anders dan op de homepage. Als je voor '12 uur' kiest dan worden de laatste 12 uur getoond. Deze optie is alleen beschikbaar voor de huidige dag. Voor dagen uit het verleden heeft het immers geen zin.

terug naar inhoud

Overige pagina's

De overige pagina's spreken min of meer voor zich. Op de pagina 'Nieuws' wordt bijgehouden welke stations in storing zijn en worden belangrijke wijzigingen vermeld. Overigens krijg je ook een melding als je een station kiest dat in storing is. Op de kaart wordt zo'n station dan ook niet meer weergegeven. Omdat het bijhouden hiervan handwerk is, lopen we wel eens wat achter.

terug naar inhoud